РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 134 проверки през юни
04/07/2016      Експертите от РИОСВ– Хасково извършиха през юни 134  проверки на 132 обекта, от които 82 планови и 52 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 53 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Издадени са 5 наказателни постановления на обща стойност 2800 лв., съставени са 9 акта и е наложена една санкция. От наложените наказания, включително и за предишни периоди, през май са постъпили 2452 лв.

      Издадено е наказателно постановление за 2000 лв. на кмета на община Момчилград за непочистени речни корита след дадено предписание. За неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност е издадено наказателно постановление за 500 лв. на ракиен казан в Хасково . Три наказателни постановления по 100 лв. са издадени на оранжерии в Харманли и Любимец за неизвършване на задължителните собствени измервания на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. За констатирани административни нарушения са съставени 9 акта, един от които за неизпълнение на дадено предписание.

     През месеца на Зеления телефон са постъпили 13 сигнала, 10 от които за бедстващи защитени видове птици. Сигналите са предимно за млади щъркели паднали от гнездата си, които са изпратени за лечение и доотглеждане в Спасителния център за диви животни- Стара Загора. Юни е период, в който малките на Белия щъркел правят първи опити за летене, поради което нараства и броят на сигналите за паднали от гнездата или наранени млади птици.