РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Липсата на кислород е причина за измирането на риба в р. Банска миналата седмица
01/07/2016

 

     Получени са всички резултати от изпитванията на взетите водни проби на 23.06.2016г във връзка с постъпилите в РИОСВ– Хасково сигнали за умряла риба в р.Банска до с.Каснаково. Както показаха анализите на място, най- вероятната причина за измирането на рибата е ниското съдържание на разтворен кислород във водите на р. Банска и Терс дере, приток на реката и приемник на пречистените води от Северна индустриална зона в града. Резултатите от изпитанията показват превишения на стойностите за добро състояние на повърхностните води по някои от останалите показатели, но това не би могло да доведе до измиране на рибата в реката.

     Анализът на всички резултати предполага, че в р.Банска най-вероятно по Терс дере залпово са постъпили замърсени отпадъчни води, като до извършването на проверката изтичането им е било прекратено, но заедно с високите температури през периода и началото на лятното маловодие са довели до изчерпване на кислорода и измирането на рибата. Предвид постъпването на непречистени битови отпадъчни води от населените места покрай реката, замърсяването от малки животновъдни ферми и вливането на води от индустриалната зона не може категорично да се докаже източникът на замърсяване.

     На 24.06 е извършен повторен оглед, а на 30.06.2016г. отново е извършена проверка на р.Банска при с.Каснаково и на Терс дере от експерти от РИОСВ-Хасково, БД ИБР– Пловдив и РЛ- Хасково. Експресните анализи на място са установили високо съдържание на разтворен кислород и в двата пункта. Очаква се състоянието на реката да се нормализира.