РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 09.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (3)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Липсата на кислород е причина за измирането на риба в р. Банска миналата седмица
01/07/2016

 

     Получени са всички резултати от изпитванията на взетите водни проби на 23.06.2016г във връзка с постъпилите в РИОСВ– Хасково сигнали за умряла риба в р.Банска до с.Каснаково. Както показаха анализите на място, най- вероятната причина за измирането на рибата е ниското съдържание на разтворен кислород във водите на р. Банска и Терс дере, приток на реката и приемник на пречистените води от Северна индустриална зона в града. Резултатите от изпитанията показват превишения на стойностите за добро състояние на повърхностните води по някои от останалите показатели, но това не би могло да доведе до измиране на рибата в реката.

     Анализът на всички резултати предполага, че в р.Банска най-вероятно по Терс дере залпово са постъпили замърсени отпадъчни води, като до извършването на проверката изтичането им е било прекратено, но заедно с високите температури през периода и началото на лятното маловодие са довели до изчерпване на кислорода и измирането на рибата. Предвид постъпването на непречистени битови отпадъчни води от населените места покрай реката, замърсяването от малки животновъдни ферми и вливането на води от индустриалната зона не може категорично да се докаже източникът на замърсяване.

     На 24.06 е извършен повторен оглед, а на 30.06.2016г. отново е извършена проверка на р.Банска при с.Каснаково и на Терс дере от експерти от РИОСВ-Хасково, БД ИБР– Пловдив и РЛ- Хасково. Експресните анализи на място са установили високо съдържание на разтворен кислород и в двата пункта. Очаква се състоянието на реката да се нормализира.