РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

135 проверки на бензиностанции е изръшила РИОСВ – Хасково от началото на годината
13/10/2006

135 проверки на бензиностанции, намиращи се на територията на областите Хасково и Кърджали е извършила регионалната екоинспекция от началото на тази година. Проверките са във връзка с прилагането на Наредбата за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при съхраняване, товарене и разтоварване на бензини.

     Изискванията по нея са бензиностанциите на територията на населените места да бъдат оборудвани със система, която да улавя бензиновите пари, изтласквани при зареждане на резервоарите и да ги връща обратно в цистерните.

     115 бензиностанции от общо 154 –те на територията контролирана от РИОСВ – Хасково отговарят на изискванията и имат изградена такава система. Сред тях са 13  бензиностанции от големите търговски вериги, както и всички новоизградени, които имат и незадължителната засега система за улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобилите.

     От общия брой бензиностанции 6 са извън регулацията на населените места и за тях изискванията на Наредбата не са в сила,  а 7 са прекратили своята дейност, сочи проверката на експертите.

    67 предписания до собствениците на бензиностанции са дали експертите по опазване чистотата на атмосферния въздух от началото на годината. В тях се посочва обектите да  бъдат приведени в съответствие с изискванията на Наредбата. Предстои от страна на РИОСВ – Хасково да бъдат извършени още 13 проверки на бензиностанции за изпълнение на предписаните мерки.

    За неизпълнение на предписания Закона за опазване на околната среда предвижда санкция в размер от 2 000 до 20 000 лева.