РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти провериха сигнал за мъртва риба в река Банска до с. Каснаково
24/06/2016

 

     След постъпил сигнал за умряла риба в река Банска до с. Каснаково, община Димитровград, експерти от РИОСВ-Хасково и Регионална лаборатория в Хасково извършиха съвместна проверка по р. Банска, Терс дере, дерето след язовир,,Сивата вода“ и ПСОВ на ,,Каменица“АД. Установено е наличие на маломерни и по-едри екземпляри мъртва риба в реката, в места със застояла вода и водна растителност. 

     Обходени са значителен брой труднодостъпни участъци от  р. Банска и Терс дере с цел откриване на източника на замърсяване. Експресните анализи на място показаха много ниско съдържание на разтворен кислород във водите на реката, което е вероятната причина довела до измирането на рибата. Липсва кислород и в Терс дере, приемник на заустваните води след ПСОВ на ,,Каменица“АД, третираща водите от Северна индустриална зона – Хасково.

     Взети са 6 проби (4 от водни обекти и 2 от зауствани отпадъчни води), като резултатите ще бъдат готови до няколко дни. Възможни са и допълнителни проверки в зависимост от резултатите от изпитванията.