РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти провериха сигнал за мъртва риба в река Банска до с. Каснаково
24/06/2016

 

     След постъпил сигнал за умряла риба в река Банска до с. Каснаково, община Димитровград, експерти от РИОСВ-Хасково и Регионална лаборатория в Хасково извършиха съвместна проверка по р. Банска, Терс дере, дерето след язовир,,Сивата вода“ и ПСОВ на ,,Каменица“АД. Установено е наличие на маломерни и по-едри екземпляри мъртва риба в реката, в места със застояла вода и водна растителност. 

     Обходени са значителен брой труднодостъпни участъци от  р. Банска и Терс дере с цел откриване на източника на замърсяване. Експресните анализи на място показаха много ниско съдържание на разтворен кислород във водите на реката, което е вероятната причина довела до измирането на рибата. Липсва кислород и в Терс дере, приемник на заустваните води след ПСОВ на ,,Каменица“АД, третираща водите от Северна индустриална зона – Хасково.

     Взети са 6 проби (4 от водни обекти и 2 от зауствани отпадъчни води), като резултатите ще бъдат готови до няколко дни. Възможни са и допълнителни проверки в зависимост от резултатите от изпитванията.