РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Работна среща за промените в екологичното законодателство се проведе в РИОСВ– Хасково
08/06/2016


     Днес  в залата на РИОСВ – Хасково се проведе работна среща за прилагане на нормативната уредба по околна среда и съвместимостта й със Закона за устройство на територията (ЗУТ), предназначена за главни архитекти, еколози, началници и експерти ТСУ на 16-те общини, попадащи в териториалния обхват на инспекцията.

     Срещата се провежда във връзка с промените в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми, изискванията на Закона за биологичното разнообразие, както и някои аспекти от прилагане на Закона за защитените територии по отношение на защитени територии, собственост или стопанисвани от общините.

     Основен акцент в дискусията между експертите по време на срещата бе подобряване работата на общините, по-добра координация и комуникация между тях и РИОСВ- Хасково, обсъждане на законодателните промени, разглеждане на конкретни примери и казуси,  решаване на възникнали проблеми при прилагане на екологичното законодателство, указания за по-качествено провеждане на процедурите по екологична оценка на общите устройствени планове на общините. На срещата присъстваха 25 представители от всички общини в Хасковска и Кърджалийска области, с изключение на общините Харманли, Любимец, Стамболово и Джебел.