РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Малки риби измряха в язовир „Студен кладенец“, поради липса на кислород
07/06/2016


По постъпил сигнал за мъртва риба в опашката на яз. „Студен кладенец“ на 30 май е извършена съвместна проверка от експерти от РИОСВ- Хасково, БДИБР- Пловдив, Регионална лаборатория– Хасково и ИАРА- Кърджали. Обходен е участък по брега на язовира  под фабрика „Бентонит”, при което е констатирано наличие на голям брой маломерни мъртви екземпляри от вида бяла риба. В плитките води покрай брега в района е наблюдавано обилно обрастване с растението rorippa prolifera (пореч).

Взети са водни проби повърхностна вода от язовир „Студен кладенец “ под фабрика „Бетонит“ за анализ на химико-физичния състав на водата. На 1 юни е извършено повторно пробонабиране по показател „разтворен кислород” през ранните часове на денонощието  между 02- 04 ч. в два пункта:
• Яз. „Студен кладенец“ – в опашка под фабрика „Бентонит”, на левия бряг, до 3 метра от него;
• Яз. „Студен кладенец“ – в опашка под фабрика „Бетнонит”, на левия бряг, след 7 метра от него.
В първия пункт е отчетен разтворен кислород 3,9 mg/l, а във втория пункт– 7,95 mg/l при норма за добро състояние 8- 6 mg/l. След направения анализ, най-вероятната причина за замора е ниското съдържание на разтворен кислород в пункта на 3 м. от левия бряг през нощта.

Малките индивиди бяла риба са особено чувствителни към съдържанието на кислород. Ниските стойности в  плитката крайбрежна ивица са предизвикани от обилната растителност, която през тъмната част на денонощието използва разтворения във водата кислород, за да диша, при което кислородът се изчерпва. Малките риби използват растителността като прикритие от хищни риби, които се хранят в крайбрежната зона и не могат да мигрират към вътрешността на язовира. При понижаване на разтворения във водата кислород през нощта по-чувствителните от тях се задушават.