РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ извърши 96 проверки през май
06/06/2016


Експертите от РИОСВ– Хасково провериха през месец май 95 обекта. Извършени са 96 проверки и са дадени 39 предписания за отстраняване на нарушения. Издадени са 3 наказателни постановления на обща стойност 5 400 лв. и са съставени 2 акта. От наложените наказания, включително за предишни периоди, през май са постъпили 1 128 лв.

Акцент на контролната дейност на РИОСВ- Хасково през месеца са проверките по общинската пътна мрежа, във връзка с издадените през м.март предписания за предприемане на спешни мерки по изпълнение на задълженията за поддържане на общинските пътища, в съответствие с изискванията на ЗУО. Проверени  са всички 16 бр. общински пътни мрежи на територията, контролирана от РИОСВ - Хасково, при което е установено че общинските администрации са предприели необходимите мерки за почистване на общинските пътища и няма констатирани замърсявания с отпадъци по тях.

Издадени са две наказателни постановления по 2 000 лв. за неизпълнение на дадени предписания на винарска изба в Харманли за изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчните води  и на автоморга в Кърджали за преустановяване извършването на дейности с излезли от употреба МПС на неразрешено за целта място. Наказателно постановление е издадено и на строителна фирма за изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени за целта места на стойност 1 400 лв.

Съставени са актове на кмета на община Момчилград за неизпълнение на дадено предписание за почистване на речните корита на територията на общината и на кмета на община Ивайловград за непредприети мерки довели до образувано на незаконно сметище.

През месеца на „Зеления телефон" са постъпили 7 сигнала.