РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ –Хасково провери сигнал за мъртва риба в язовир „Студен кладенец”
30/05/2016

 

    Във връзка с получен сигнал за мъртва риба покрай брега на язовир „Студен кладенец”, в съседство със землищата на селата Широко поле и Седловина, експерти на РИОСВ-Хасково и Басейновата дирекция за управление на водите в Пловдив, съвместно с Регионалната лаборатория в Хасково извършиха незабавна проверка на място.

   По време на огледа е констатирано наличие на голям брой маломерни мъртви екземпляри от вида бяла риба. Взети са водни проби за анализ на химико-физичния състав на водата. Резултатите ще бъдат ясни след около седмица и оповестени пред обществеността. Ще бъдат анализирани голям брой  показатели за качеството на водите, включително всички характерни показатели за отпадните води, постъпващи в язовира от по-големите промишлени предприятия в района.

   Видът бяла риба е особено чувствителен към съдържанието на кислород във водите, поради което възможна причина е цъфтежът на водорасли в момента и изчерпването на кислорода.