РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ –Хасково провери сигнал за мъртва риба в язовир „Студен кладенец”
30/05/2016

 

    Във връзка с получен сигнал за мъртва риба покрай брега на язовир „Студен кладенец”, в съседство със землищата на селата Широко поле и Седловина, експерти на РИОСВ-Хасково и Басейновата дирекция за управление на водите в Пловдив, съвместно с Регионалната лаборатория в Хасково извършиха незабавна проверка на място.

   По време на огледа е констатирано наличие на голям брой маломерни мъртви екземпляри от вида бяла риба. Взети са водни проби за анализ на химико-физичния състав на водата. Резултатите ще бъдат ясни след около седмица и оповестени пред обществеността. Ще бъдат анализирани голям брой  показатели за качеството на водите, включително всички характерни показатели за отпадните води, постъпващи в язовира от по-големите промишлени предприятия в района.

   Видът бяла риба е особено чувствителен към съдържанието на кислород във водите, поради което възможна причина е цъфтежът на водорасли в момента и изчерпването на кислорода.