РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково информира за стартирането на конкурс за проекти в рамките на национална кампания “За чиста околна среда”
12/10/2006

     РИОСВ – Хасково информира всички общини в Хасковска и Кърджалийска области, Регионалните инспекторати по образованието в Хасково и Кърджали, както и неправителствените организации, работещи в региона за стартирането на конкурс за проекти към Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) .

     Финансирането на проектите е в рамките на националната кампания “За чиста околна среда”. За есенната сесия темата на конкурса е: “Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи и инициативи за разделно събиране на отпадъците в населените места”.

     ПУДООС ще финансира реализирането на проекти на общини и кметства със средства в размер на 5 000 лева, а за училища, извънучилищни звена, читалища и неправителствени организации до 2 000 лева.

     Крайният срок за подаване на готовите проектопредложения към ПУДООС е 20 октомври (петък). До тогава всяка една страна, която  кандидатства за финансиране към   Предприятието трябва да получи становище от съответната регионална екоинспекция в подкрепа на проекта.    Резултатите от конкурса следва да бъдат обявени на 27 октомври (петък) на страница на МОСВ: www.moew.government.bg.

     За пролетната сесия на конкурса за 2005 година в региона спечелени и реализирани проекти на стойност по 2 000 лева имат ОУ “Св. Климент Охридски”, ОУ “Алеко Константинов” и СОУ “Васил Левски”  град Димитровград и община Ивайловград за сумата от 5 000 лева.