РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 114 проверки през април
04/05/2016

 

    Експертите от РИОСВ– Хасково провериха през април 111 обекта. Извършени са 114 проверки и са дадени 37 предписания за отстраняване на нарушения. Издадено е едно наказателно постановление и са съставени 4 акта. От наложените наказания, включително за предишни периоди, през март са постъпили 4 431 лв.

   Съставени са 3 акта на оранжерии за производство на зеленчуци в Любимец и в Харманли, заради неизпълнение на задължителните собствени периодични измервания на изпусканите в атмосферния въздух замърсители. За непроведен задължителен собствен мониторинг на концентрацията на замърсители в отпадните води е съставен е акт и е издадено наказателно постановление за 500 лв. на Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в с. Гарваново, Хасковска община.

    Акцент в работата на РИОСВ – Хасково през април са извършените по заповед на министъра на околната среда и водите проверки за изпълнение на дадените на кметовете на 16-те общини на територията на Регионалната екоинспекция предписания за почистване на нерегламентирани сметища по поречията на реките и прилежащите им територии,  както и масираните проверки през месеца по заповед на областния управител на Кърджали за проводимост на речните корита в извън урбанизираните територии в областта.

    През април на Зеления телефон са постъпили 10 сигнала.