РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Международен ден на биологичното разнообразие- 22 май 2016 г.
“Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък”
20/05/2016

Международният ден на биологичното разнообразие е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа. Всяка година той има различно мото. За 2016 г. то е "БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА И ТЕХНИЯ ПОМИНЪК”.

На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие ще се обърнат с призив за ежедневни усилия за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване, за справедливо и безпристрастно разпределение на ползите от употребата на генетичните ресурси, с акцент на това как биоразнообразието би могло да е в подкрепа на поминъка на хората.

Конвенцията за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия и влиза в сила от 29.12.1993 г. Тогава е решено 29 декември да бъде Международен ден на биологичното разнообразие. През декември 2000 г. Общото събрание на ООН гласува промяна на датата и за отбелязване на  Международния ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май. Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

България участва в изпълнение на Мисията и визията до 2050 г. с реализиране на целите от Аичи от глобалния Стратегически план за опазване на биологичното разнообразие за периода 2011-2020 г. Този период е обявен за „Десетилетие на биологичното разнообразие“, под надслов „Живот в хармония с природата”.

Министерство на околната среда и водите целенасочено работи за запазване на биологичното разнообразие, намаляване на натиска и поддържане жизнеността на екосистемите, резултатите от научните изследвания да бъдат отразявани в законодателството, да се разширява мониторинга, както и за подпомагане на проекти и създаване на учебни програми, свързани с биоразнообразието.

През 2016 година предстои провеждането на Тринадесетата конференция на страните по Конвенцията за биологично разнообразие (CBD COP 13)  в гр. Канкун, Мексико. Нейният фокус ще бъде отчитане на вътрешната и междусекторната роля на биоразнообразието, което е в тясна връзка  с тазгодишната тема на Международния ден на биологичното разнообразие. Тя ще  изпрати послание към  страните по основната тема, предложена от Мексико- опазването и устойчивата употреба на биоразнообразието да бъдат интегрирани в секторите и публичните политики в сферата на земеделието, рибарството, туризма и горското стопанство чрез укрепване на усилията в посока придържане към целите от Аичи на Стратегическия план за биоразнообразие 2011-2020 г.

РИОСВ- Хасково ще се включи в отбелязването на екологичния празник с открит урок- презентация с ученици от града. При желание Вашите инициативи да бъдат отразени в сайта на РИОСВ- Хасково и в доклада на България на страницата на Конвенцията, очакваме да изпратите кратък текст със снимка до е-адреси: [email protected] и [email protected] до 31 май 2016г. 

22 май е обявен от Организацията на обединените нации (ООН) за Международен ден на биологичното разнообразие с цел повишаване на информираността за проблемите и заплахите към биоразнообразието и за осигуряване на подкрепа за неговото опазване и съхранение. Празникът се чества от 1993 г., когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие. 

За допълнителна информация: Тук.

МОСВ