РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Международен ден на биологичното разнообразие- 22 май 2016 г.
“Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък”
20/05/2016

Международният ден на биологичното разнообразие е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа. Всяка година той има различно мото. За 2016 г. то е "БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА И ТЕХНИЯ ПОМИНЪК”.

На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие ще се обърнат с призив за ежедневни усилия за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване, за справедливо и безпристрастно разпределение на ползите от употребата на генетичните ресурси, с акцент на това как биоразнообразието би могло да е в подкрепа на поминъка на хората.

Конвенцията за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия и влиза в сила от 29.12.1993 г. Тогава е решено 29 декември да бъде Международен ден на биологичното разнообразие. През декември 2000 г. Общото събрание на ООН гласува промяна на датата и за отбелязване на  Международния ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май. Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

България участва в изпълнение на Мисията и визията до 2050 г. с реализиране на целите от Аичи от глобалния Стратегически план за опазване на биологичното разнообразие за периода 2011-2020 г. Този период е обявен за „Десетилетие на биологичното разнообразие“, под надслов „Живот в хармония с природата”.

Министерство на околната среда и водите целенасочено работи за запазване на биологичното разнообразие, намаляване на натиска и поддържане жизнеността на екосистемите, резултатите от научните изследвания да бъдат отразявани в законодателството, да се разширява мониторинга, както и за подпомагане на проекти и създаване на учебни програми, свързани с биоразнообразието.

През 2016 година предстои провеждането на Тринадесетата конференция на страните по Конвенцията за биологично разнообразие (CBD COP 13)  в гр. Канкун, Мексико. Нейният фокус ще бъде отчитане на вътрешната и междусекторната роля на биоразнообразието, което е в тясна връзка  с тазгодишната тема на Международния ден на биологичното разнообразие. Тя ще  изпрати послание към  страните по основната тема, предложена от Мексико- опазването и устойчивата употреба на биоразнообразието да бъдат интегрирани в секторите и публичните политики в сферата на земеделието, рибарството, туризма и горското стопанство чрез укрепване на усилията в посока придържане към целите от Аичи на Стратегическия план за биоразнообразие 2011-2020 г.

РИОСВ- Хасково ще се включи в отбелязването на екологичния празник с открит урок- презентация с ученици от града. При желание Вашите инициативи да бъдат отразени в сайта на РИОСВ- Хасково и в доклада на България на страницата на Конвенцията, очакваме да изпратите кратък текст със снимка до е-адреси: [email protected] и [email protected] до 31 май 2016г. 

22 май е обявен от Организацията на обединените нации (ООН) за Международен ден на биологичното разнообразие с цел повишаване на информираността за проблемите и заплахите към биоразнообразието и за осигуряване на подкрепа за неговото опазване и съхранение. Празникът се чества от 1993 г., когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие. 

За допълнителна информация: Тук.

МОСВ