РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нерегламентираното сметище край Стамболово вече не съществува
16/04/2016    След сигнал, получен през Фейсбук страницата на МОСВ за нерегламентирано сметище в района на надсвирването край с. Стамболово, в едноименната община на Хасковска област, експерти на РИОСВ- Хасково извършиха проверка на място на 1 март 2016г. Сигналът, изпратен и до Регионалната екоинспекция се оказа основателен и на кмета на община Стамболово бе дадено предписание за почистване на замърсените със строителни и битови отпадъци терени край с. Стамболово. В срок до 14 март отпадъците трябваше да бъдат извозени до Регионалното депо в Харманли в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

    На 13 април 2016г. експерти от Екоинспекцията в Хасково извършиха последваща проверка в района на замърсяването. Те констатираха, че предписанието е изпълнено. Двете нерегламентирани сметища с размери 400 и 100 квадратни метра са почистени и заравнени. Изхвърлените строителни и битови отпадъци са извозени до площадката за строителни отпадъци, определена от община Стамболово и до Регионално депо в Харманли.

МОСВ