РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

476 проекта ще бъдат финансирани в Националната кампания "Чиста околна среда – 2016 г."
13/04/2016


Общо 476 проекта ще бъдат финансирани в Националната кампания "Чиста околна среда–2016г.", 23 от които на територията на РИОСВ- Хасково!

Определена със заповед на министъра на околната среда и водите комисия  за оценка на проекти, разработени от общини и кметства, училища, ОДК и детски градини, в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2016 г.”, разгледа  постъпилите 2655 проекта  в обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“. Комисията предложи да бъдат финансирани 234 проекта на общини и кметства със средства в размер до 10 000 лева, 127 на училища и ОДК , 115 на детски градини със средства в размер до 5000 лева.

МОСВ и ПУДООС изказват благодарност на всички участници в Националната кампания „ Чиста околна среда – 2016 г.“ на тема „Обичам природата и аз участвам“ за тяхното старание, креативност и съпричастност към идеята за по-красива и подредена България.

Протокол от заседанието на Комисията с решение за одобрените и класирани  проекти, можете да намерите ТУК.