РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Еднократна санкция в размер на 10 650 лева наложи РИОСВ – Хасково на “Каменица” АД град Пловдив
11/10/2006

     Еднократна санкция в размер на 10 650 лева наложи регионалната екоинспекция на Пивоварен завод – Хасково, собственост на “Каменица” АД за причинено замърсяване на околната среда с наказателно постановление на министър Чакъров.

    Размерът на глобата е определен от Министерството на околната среда и водите въз основа на извършените проверки и получени резултати от химичния анализ на отпадните води от пречиствателната станция на “Каменица” АД направени през месец август.

     Тогава в следствие на изпускане в дерето – приток на река Банска на отпадни води с наднормени показатели на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на пивоварния завод бе причинено измиране на рибата в реката.

     При извършените през месец август проверки след постъпили сигнали на пречиствателната станция на “Каменица” АД бе констатирано, че е нарушен технологичния режим на съоръжението. Изключени са за авариен ремонт  двата повърхностни аератора в първи биобасейн и постъпващите отпадни води не се пречистват в необходимата степен.

     Според експертите причина за измирането на рибата в река Банска е липсата на кислород, в следствие на причиненото  органичното замърсяване.