РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 116 проверки през март
04/04/2016


Експертите от РИОСВ – Хасково провериха през март 115 обекта. След извършените 116 проверки са дадени 103 предписания за отстраняване на допуснатите нарушения. Издадени са 5 наказателни постановления, съставени са 3 акта и е наложена една санкция. От наложените наказания  включително за предишни периоди, през март са постъпили 5 294 лв.

Три наказателни постановления са наложени на билкозаговители от Любимец, които не са предоставили обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2015г. билки и техния произход по позволително и за складовите наличности. Другите две наказателни постановления са за нарушения  на Закона за водите. На автоморга в гр. Кърджали  е съставен акт за неизпълнено предписание за преустановяване извършването на дейности с излезли от употреба МПС на неразрешено за целта място. 
 
Дадени са предписания на кметовете на 16-те общини на територията,  контролирана от РИОСВ- Хасково, за предприемане на спешни мерки за почистването и поддържането на общинската пътна мрежа в съответствие с изискванията на Закона за отпадъците. Предписанията са дадени в писмо на заместник-министъра на околната среда и водите Красимир Живков и за изпълнението им ще бъдат извършени масирани проверки през месец май. 

На Зеления телефон през месеца са постъпили 7 сигнала.