РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нови правила и съвети за безопасност при употреба на перилни препарати
01/04/2016

На 1 януари 2016 г. изтече преходният период, предвиден в Регламент (ЕС) № 1297/2014 на Комисията от 5 декември 2014 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия напредък на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за течни потребителски перилни детергенти в разтворима опаковка, пуснати на пазара преди 1 юни 2015 г.
 
Повече информация можете да намерите тук.
 
Кампания на индустрията "Дръжте капсулите далеч от деца"
 
Специализиран сайт за потребители на детергенти, разработен в рамките на доброволна инициатива на AISE и CEFIC в сътрудничество с Българска асоциация на детергентната индустрия.