РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Национална образователно- информационна кампания „Яко е да си еко“
30/03/2016

 

     Стартира образователно- информационната кампания „Яко е да си еко“, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Тази година тя ще се съсредоточи върху две от приоритетните оси на Програмата- „Отпадъци“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Кампанията цели да подпомигне формирането на екологично съзнание в българските граждани. Дейностите по нея ще бъдат насочени приоритетно към учениците, като гаранция за устойчивост на предприеманите мерки по ОПОС 2014-2020.

     Инициативата "Зелена олимпиада", в която деца от цялата страна ще решават тестове на екологични теми, е част от Кампанията. Тя се организира за четвърта година от образователния портал Академика БГ. Младите еколози могат да се регистрират и да решават тестовете от 28 март до 10 май 2016 г. на следния линк: http://zelenaolimpiada.bg  където на 20 май 2016г. ще бъдат обявени и резултатите. Награди ще бъдат раздадени на 18 участници– по трима от всеки район за планиране: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен.

     В заключителните събития по награждаването на най-добрите участници ще участват и актьорите Димитър Рачков и Васил Василев- Зуека със спектакъла „Яко е да си еко“.

      РИОСВ- Хасково кани всички ученици от областите Хасково и Кърджали да покажат своите знания на екологични теми, като се регистрират и участват в Инициативата „Зелена олимпиада”!