РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите от РИОСВ- Хасково извършиха над 150 проверки от началото на годината
01/03/2016


     Експертите от РИОСВ – Хасково провериха 151 обекта през първите два месеца на годината. След извършените проверки са дадени 128 предписания за отстраняване на допуснати нарушения. Издадени са 16 наказателни постановления на обща стойност 57 300  лв. Съставени са 12 акта и са наложени 8 санкции. От наложени санкции и наказателни постановления,  включително от предишни периоди, са постъпили 32 550 лв.

     Наказателни постановления от 1400  до 7000 лв. са издадени на нарушители за извършване на дейности с излезли от употреба МПС на неразрешени за целта места и за дейности с отпадъци от черни и цветни метали без разрешителни. За неизпълнение на дадено предписание за почистване на речни корита и прилежащите им територии е издадено наказателно постановление на кмета на община Черноочене на стойност 2 000 лв.

     За нарушения по Закона за водите са съставени 7 акта и са издадени 4 наказателни постановления. Актове са съставени на физическо лице за извършване на сеч в Поддържан резерват Борака и на собственик на билкозаготвителен пункт в гр. Любимец за не предоставена обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2015г. билки.