РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Предписание за недопускане на замърсяване с отпадни води направи РИОСВ – Хасково на “Бяла мечка” ООД, село Минерални Бани
18/09/2006

Експерти на регионалната екоинспекция направиха предписание на собственика на “Бяла мечка” ООД, село Минерални бани след извършена проверка по сигнал. Да не допуска повторно изпускане на отпадни води извън предвидената по проект и действуваща канализация, както и незабавно да почисти замърсените площи, като депонира отпадъците на негова територия, но извън тази на млекопреработвателното предприятие са посочените от експертите мерки за изпълнение.

При неизпълнение на даденото предписание и сроковете посочени в него Закона за опазване на околната среда предвижда санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева.

Проверката на екоинспекцията е извършена по постъпил сигнал за замърсяване с отпадни води в района на учебен център на “Енергоразпределение”, клон Пловдив в село Минерални бани. При огледа на територията на учебния център и намиращото се в близост млекопреработвателно предприятие “Бяла мечка” ООД експертите са констатирали, че се касае за старо замърсяване с отпадни води в прилежащите на двете дружества територии. Допуснато е изпускане на водите, отделяни в резултат от дейността на предприятието преработващо мляко извън изградената канализация, където би следвало да бъдат зауствани. Това е предизвикало заливането с отпадни води и натрупването на отпадъци на много голяма площ.