РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екзотичните и диви домашни любимци подлежат на задължителна регистрация
30/06/2015

 

Ако искате да имате екзотични или диви домашни любимци е важно да знаете, че българското законодателство изисква задължителното им регистриране. Причината е, че по този начин се осигурява контрол върху отглежданите животни, което значително подпомага опазването им, дава възможност да се следят условията на отглеждане и в някои случаи осигурява безопасността на гражданите. Тази регистрация отговаря и на изискванията на CITES (Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна), известна още като Вашингтонска конвенция и българското законодателство.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие на регистрация подлежат животните от приложения А и Б на Регламент (ЕО) № 338/97, относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, независимо дали се касае за живи екземпляри или за части и производни от тях, включително ловни трофеи. Информация за видовете, включени в приложенията можете да намерите на сайта на МОСВ Тук.

Важно е да се знае, че на регистрация не подлежат хранителни продукти, видове – предмет на Закона за лова и опазване на дивеча, цветни мутации на видовете птици, които не притежават естествената окраска на дивите форми, дребни кожени изделия и риби.

Регистрацията се извършва от собственика. В срок до 15 дни от придобиването на екземпляр или 40 дни от получаване на поколение от неговите домашни любимци, той следва да подаде заявление в съответната Регионална инспекция по околна среда и води. Ако вашия домашен любимец не е от вид, чиято търговия е регулирана от Конвенцията за търговия със застрашени видове, но е диво животно, той също подлежи на регистрация – по Закона за защита на животните. По него са забранени за отглеждане от частни лица маймуни и животни от семейство „Котки“. В този случай срокът е 14 дни от придобиването на екземпляра, като собственикът отново следва да се свърже със съответната Регионална инспекция по околна среда и води.

Важно е да се отбележи, че и в двата случая регистрацията е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА и собствениците не дължат такси. Повече информация за документите, които се изискват може да получите, като се свържете с районните екологични инспекции.

МОСВ