РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната екоинспекция провери 100 обекта през последния месец на 2015 г.
04/01/2016


     Експертите от РИОСВ – Хасково провериха през декември 100 обекта. Извършени са 104 проверки и са дадени 25 предписания за отстраняване на допуснати нарушения. Издадени са 8 наказателни постановления на обща стойност 14 500 лв. Съставени са 2 акта и е наложена една санкция. От наложени санкции и наказателни постановления,  включително от предишни периоди, са постъпили 1 632 лв.

     Издадени са шест наказателни постановления за нарушения по Закона за управление на отпадъците, четири от които на автоморги за третиране на излезли от употреба МПС на неразрешени за целта места. Другите две са на физическо лице за събиране и транспортиране на негодни за употреба батерии и акумулатори без регистрационен документ и на кмета на община Кирково за неизпълнение на дадено предписание за почистване на отпадъци в речните корита и прилежащите им територии.  По Закона на водите са издадени наказателни постановления на Община Момчилград за неподдържане на две МПСОВ в с. Прогрес и на винарска изба, също за неподдържане на пречиствателните съоръжения в техническа и експлоатационна изправност.

     На Зеления телефон през месеца са постъпили 8 сигнала.