РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Възстановяват 65 дка гора на територията на община Симеоновград
04/12/2015

 

    Започна залесяването с фиданки от върба и черна топола в землището на община Симеоновград, коeто е част от екологичната програма, предвидена с проект „Електрификация и Реконструкция на железопътната линия Димитровград– Свиленград“. Пространство, което ще  бъде залесено отговаря на подобна площ, нарушена при строежа на жп линията. Изпълнителят на обекта „Терна” АД има ангажимент да направи пълна рекултивация на старата линия, както и да поддържа баланса на флората и фауната на районите, попадащи в Натура 2000.

     Основните мерки за опазване на площите от екологичната мрежа включват залесяване на територии с площ 65 дка за да се възстановят засегнатите природни местообитания от Защитена зона „Река Марица”, съхраняване на биологичното разнообразие на териториите от старото трасе на ж.п. линията като биокоридор между съществуващите защитени зони в района, извършване на строително монтажните дейности по реализацията на проекта в съответствие с одобрен План за управление на околната среда и др.

     В залесяването участваха експерти по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково, които са участвали в наблюдението и контрола на проекта.

Снимки: Тук.