РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната екоинспекция извърши 109 проверки през ноември
01/12/2015

 
     Експертите от РИОСВ – Хасково провериха през ноември 106 обекта. Извършени са 109 проверки и са дадени 31 предписания за отстраняване на допуснати нарушения. Издадени са 2 наказателни постановления на обща стойност 4000 лв. Съставени са 11 акта и е наложена една санкция. От наложени санкции и наказателни постановления, включително от предишни периоди, са постъпили 5 078,00 лв.

     През месеца са издадени две наказателни постановления за нарушения по Закона за управление на отпадъците. Съставени са актове на четири незаконни автоморги за третиране на излезли от употреба МПС на площадки не отговорящи на изискванията на ЗУО. Също на физическо лице за събиране и транспортиране на  негодни за употреба батерии и акумулатори без регистрационен документ. За не поддържане на МПСОВ в с. Прогрес е съставен акт на Община Момчилград. Поради не поддържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателните си съоръжения, актове са съставени и на три винарски изби в региона.

     През месеца на Зеления телефон са постъпили 4 сигнала.