РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юли 2014г.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” В РИОСВ-ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА
МЕСЕЦ ЮЛИ 2014 ГОДИНА
Дата
Постъпил сигнал
Сигнал
Отговорна институция
Предприети действия
1
02.07.2014г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Паднал млад щъркел от гнездо в гр. Кърджали.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
2
02.07.2014г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон” чрез тел.112.
Изхвърляне на строителни отпадъци пред джамията в гр. Кърджали.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание. Теренът е почистен.
3
03.07.2014г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Измиване на товарни вагони и системно замърсяване на р. Мезечка.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на жп гара- Свиленград от експерт от РИОСВ и е установено, че е изградена нова дезинфекционна станция с европейско финансиране, която ще бъде въведена в експлоатация до един месец. Водите ще постъпват в градската канализация. Взети са водни проби.
4
09.07.2014г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Паднали дървета в следствие на буря в ЗМ „Злато поле”
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Установени са 10 бр. пречупени и 2 бр. изкоренени тополи. Дадено е предписание на Община Димитровград за извършване на санитарна сеч съгл. нормативните изисквания на ЗОСИ и ЗГ.
5
10.07.2014г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Намерен млад сокол в безпомощно състояние в Димитровград
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
6.
11.07.2014г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Намерен щъркел в безпомощно състояние в Джебел.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
7.
11.07.2014г.
Сигналът е постъпил на „зелен телефон»
Намерена малка сова в гр. Хасково.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за доотглеждане и лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
8.
14.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Силна миризма от отглеждане на 1000 бр.бройлери в с. Крум.
РИОСВ- Хасково
Сигналът е препратен до ОДБХ- Хасково и Община- Димитровград по компетентност.
9.
14.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Паднал от гнездо малък щъркел в с. Иваново, общ. Харманли
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за доотглеждане и лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
10.
18.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Паднал от гнездо малък щъркел в Хасково.
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за доотглеждане и лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
11.
21.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Млад щъркел в безпомощно състояние в Димитровград.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.
12.
21.07.2014
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Щъркел със счупено крило в с. Гугутка, общ. Ивайловград.
РИОСВ-Хасково
След подаване на сигнала, преди да бъдат предприети мерки щъркелът е умрял.
13.
21.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Незаконна автоморга в с.Бенковски, общ.Кирково.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са две предписания.
14.
21.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Намерен царски орел в безпомощно състояние
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
15.
22.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Щъркел в безполощно състояние в с. Книжовник.
РИОСВ-Хасково
След подаване на сигнала птицата е отлетяла.
16.
23.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Намерен щъркел със счупено крило в с.Елена, общ. Хасково
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
17.
24.02014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Паднал от гнездото си млад щъркел в безпомощно състояние в с.Ябълково.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
18.
24.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Бухал в безпомощно състояние в с.Г.поле, общ.Маджарово
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
19.
25.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Щъркел със счупено крило в с. Лешниково, общ. Харманли.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
20.
28.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Ранен щъркел в гр.Меричлери
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
21.
28.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Щъркел в безпомощно състояние в с.Преславец, общ.Харманли.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
22.
29.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Неприятна миризма от гъбарници в с.Г.Извор
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.
23.
29.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Щъркел със счупен крак в с.Широка поляна.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
24.
31.07.2014г.
Сигналът е постъпил на «зелен телефон»
Млад щъркел в гнездо в с. Самодива, общ.Кирково със заплетени крака в мрежа.
РИОСВ-Хасково
Със съдействието на EVN, птицата е освободена от мрежата, в добро състояние е и е върната обратно в гнездото.

 назад