РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юни 2014г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

04.06.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Заплетен между кабели малък прилеп на бул. «България» в Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Оказана е помощ и след като е установено, че прилепчето е в добро състояние е пуснато в естествената му среда.

2

04.06.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон” чрез тел.112

Изпразване на цистерна в дерето на изхода за Момчилград.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

3

06.06.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Паднало щъркелово гнездо в района на ж.п. гарата в гр. Момчилград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Установено е, чев гнездото е имало 4 малки- две от които мъртви и две живи. Живите птици са изпратени за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.

4

11.06.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Намерена малка кукумявка в двора на училището в с. Крепост, след което е транспортирана до зоопарка в Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.

5

17.06.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Намерен бедстващ щъркел в с. Конуш.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

6

20.06.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Паднало от буря дърво с гнездо на царски орел в района на с.Левка.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. До падналото с гнездото дърво е открита майката- мъртва и едно омаломощено малко. Двете птици са изпратени в СЦДЖ- Ст.Загора, съответно- малкото за лечение и доотглеждане, а мъртвата птица за аутопсия и предоставяне на природо-научен музей.

7

20.06.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Паднало и разрушено щъркелово гнездо в с. Орешец, общ.Любимец.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Установено е, че гнездото е паднало след буря, в него са отрити 3 мъртви щъркелчета и едно живо, което е изпратено за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.

8

25.06.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Паднало и разрушено щъркелово гнездо в с. Караманци, общ. Мин.бани.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Откритите в гнездото 4 щъркелчета не са били в добро състояние и са изпратени за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.

9

30.06.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Паднал от гнездото малък щъркел в с.Д.Големанци

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Установено е, че птицата е в лошо състояние и е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Запора.

 

 


 назад