РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Април 2014г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

24.03.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Фабрика за тъкани в Кърджали изпуска мръсни води в дере.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Предстои съставяне на акт.

2

07.04.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване на атмосферния въздух в района на с. Груево от дейността на кариера „Груево”.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания.

3

08.04.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

От комин на фургон в гр.Димитровград се обгазява района на бул. „Раковски”.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

4

09.04.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Разхвърляни отпадъци от опаковки от колбасарски цех в с. Брод.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания на фирмата- основен замърсител и на кмета на с. Брод.

5

11.04.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

По Терс дере в р.Банска текат мръсни води.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ, взети са водни проби.

6

22.04.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В землището на с.Рибино, общ.Крумовград измрели лястовици и зайци.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Животните са изпратени за токсикологичен и инфекц. болести.

7.

22.04.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Бедстващ щъркел в гнездо в с. Стамболийски.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е открита мъртва, няма данни за умишлено унищожаване.

8

23.04.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Незаконна кариера в землището на с.Царева поляна.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са предписания.

9

24.04.2014г.

Сигналът е постъпил на тел.112.

Нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци край стария път за с.Левка.

Община Свиленград

 

Сигналът е изпратен по компетентност до кмета на Община Свиленград.

10

30.04.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Птица рибарка в безпомощно състояние в близост до р.Марица в района на гр. Свиленград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

11

30.04.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Сеч на дървесна и храстова растителност в ЗМ „Орешари”, в нарушение на ЗБР.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен.  Не е установен нарушителят.


 назад