РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Януари 2014г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

03.01.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирано сметище на междуселски път край с. Дряново, общ. Кирково

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на Кметство- с.Дряново за почистване на нерегламентираното сметище. Предписанието е изпълнено.

2

03.01.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Река Харманлийска в р-на на к-с „Приказките” край Харманли тече мръсна.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерти от РИОСВ и РЛ-Хасково. Взети са водни проби и не е констатирано замърсяване на водата.

3

07.01.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирано изхвърляне на торов отпадък в резултат от отглеждане на крави  м.”Кенана” край Хасково.

Кмета на Община Хасково

 

Сигналът е изпратен по компетентност до кмета на Община Хасково.

4

10.01.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсен участък от републиканска пътна мрежа край гр.Кърджали

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на ОПУ- Кърджали за почистване на замърсените с битови отпадъци пътни участъци.

5.

10.01.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване на район в гр.Кърджали с торбички и битови отпадъци.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на Община Кърджали за почистване на района.

6.

17.01.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Дере след ракиен казан в местността „Къс дере” край Хасково замърсено и с лошо миризма.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби.

7.

28.01.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Открит царски орел в безпомощно състояние край с. Райкова могила, общ. Свиленград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- ст.Загора.

8.

29.01.2014г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Открит морски орел в безпомощно състояние край с. Райкова могила, общ. Свиленград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- ст.Загора.


 назад