РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Ноември 2013 г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

24.10.303

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване на реката в с.Гарваново в следствие на дейността на ракиен казан.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са 2 предписания.

2

30.10.2013

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Горене на губи в местността  "Хаджиева чешма” край Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

3

04.11.2013

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Жълт дим с миризма от комините на „Неохил”АД- Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. При пускането на инсталацията за производство на 60% азотна киселина е възникнал технически проблем. След представянето на годишния доклад за извършените СНИ на оператора ще бъде наложена санкция.

4

13.11.2013

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване с отпадъци коритото на р.Бели кладенец в местността „Каменец” в Хасково.

Община Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ.  Сигналът е препратен по компетентност до Община Хасково


 назад