РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юли 2013 г.

Дата
Постъпил сигнал
Сигнал
Отговорна институция
Предприети действия
1
02.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Паднали от гнездото си 3 малки щъркелчета, с. Славяново общ. Харманли
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птиците са изпратени за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.
2
04.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Намерен щъркел в безполощно състояние в с. Чакаларово.
РИОСВ-Хасково
 
Установено е, че щъркелът е починал.
3
05.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
В склад на мелница в гр. Хасково е намерена малка забулена сова.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е била в много добро състояние, без белези за нараняване и е пусната в подходящо място.
4
08.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Оставена от граждани сова в зоокът- гр. Димитровград.
РИОСВ-Хасково
 
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена в СЦДЖ- ст.Загора за лечение и възстановяване.
5
08.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
В склад на мелница в гр. Хасково е намерена малка забулена сова.
 
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е била в много добро състояние, без белези за нараняване и е пусната в подходящо място.
6
10.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Намерена сухоземна шипоопашата костенурка в междублоково пространство в гр. Хасково
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Животното е било в много добро видимо състояние и е пуснато на подходящо място в естествената му среда.
7
11.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Паднал щъркелче от гнездото си, което е на електрически стълб в с. Малки воден, общ. Маджарово.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Констатирано е, че конзолата е наклонена и съществува опасност да паднат и останалите в гнездото щъркелчета. Потърсено е съдействие и са извършени необходимите спасителни действия от страна наEVN.
8
11.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Изхвърлени строителни отпадъци в дерето на с. Вранско, общ. Крумовград
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание.
9
15.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Изтичане на фекални води от жилищен имот в гр. Хасково.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ. Дадено е предписание.
10
16.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Разпръснат сиво черен прах в р-на на градската градина в Хасково.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.
11
18.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Конфискувани от РУП- Харманли 5 бр. сухоземни костенурки и 5 бр. яйца на костенурки в частен имот.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ. Костенурките са пуснати в естествената из среда, а яйцата са изпратени в ЦРРСК- с.баня, общ. Несебър. От РУП- Харменли е образувано е досъдебно произв. срещу нарушителя по чл. 278д от НК.
12
22.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон”
Паднал щъркел от гнездо в кв. Хисаря, гр. Хасково с нараняване .
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
13
22.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон»
Река Бял кладенец стече в бяло оцветяване и миризма.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.
14
14.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон»
Намерен щъркел със счупено крило в с.Преславец.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение и възстановяване в СЦДЖ- Ст.Загора.
15
24.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон»
Миризма на животинска тор в с.Клокотница, общ. Хасково.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.
16
24.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон»
Бедстващ бял щъркел в с. Стамболийски, общ. Хасково.
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че птицата е мъртва.
17
29.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон»
Ранен бял щъркел в с Войводово
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Щъркелът е изпратен за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.
18
31.07.2013
Сигналът е постъпил на „зелен телефон»
Намерена сухоземна костенурка в училищен двор в гр. Хасково
РИОСВ-Хасково
Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Животното е в добро състояние и е пуснато в естествената му среда.


 назад