РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юни 2013 г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

27.05.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирано сметище край с. Болярски извор.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на кмета на селото за почистване на сметището.

2

23.05.2013

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Запрашаване на с.Брот от сгуроотвалите на ТЕЦ „Марица 3” АД. гр. Димитровград

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

3

06.06.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Паднало от гнездото си малко птиче.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.

4

14.06.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Паднала от гнездото си малка птица от вида керкенез със счупен крак.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение и доотглеждане в СЦДЖ- Ст.Загора.

5.

17.06.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Паднало щъркелово гнездо от ел. стълб в Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. След дадено предписание с помощта на екип на енергоснабдяване гнездото е възстановено.

6.

17.06.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Неприятна миризма от оборски тор при приготвяне на компост за отглеждане на гъби в кв. Болярово, гр. Хасково

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

7.

17.06.2013

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване с нефтопродукти на участък от р. Марица над с.Брот до шосейния мост за Ст.Загора.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ, взети са водни проби, не е установено замърсяване.

8.

26.06.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване на р. Меричлерска с миризма.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ, взети са водни проби.


 назад