РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Май 2013 г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

22.04.2013

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирано изхвърляне на торов отпадък в с.Минерални бани.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са 3 предписания.

2

23.04.2013

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Незаконно събиране на черни и цветни метали в Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Сигналът е основателен и е образувано досъдебно производство от РУП- Димитровград.

3

 

10.05.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Умряла риба в язовир „Студен кладенец, района на с. Островище.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби за физикохимичен анализ и проби за изследване на пестициди, но не е установена причината. Анализът на цялата информация за инцидента във връзка и с резултатите от редовния мониторинг на язовира е от компетентността на БД-Пловдив, като РИОСВ оказва пълно съдействие.

4

07.05.2013

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Мъртъв белоглав лешояд в р-на на яз. „Студен кладенец”.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Причината за смъртта е вероятен токов удар. Птицата е транспортирана за изследване и аутопсия в СЦДЖ- Ст.Загора.

5

08.05.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Мъртъв бял лешояд в района на с. Н.Бозвели, общ. Момчилград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Причината за смъртта е вероятен токов удар. Птицата е транспортирана за изследване и аутопсия в СЦДЖ- Ст.Загора.

6

29.05.2013

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Паднала от гнездото малка горска ушата сова в Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е била в много добро състояние и е върната в гнездото.

7

28.05.2013

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Умряла риба в рекичка, приемник на отпадъчните води от „Теклас- България”АД, гр.Кърджали.

 

Извършена е незабавна проверка на място от представители на БД-Пловдив в Кърджали  и е установено, че сигналът е неоснователен.


 назад