РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Април 2013 г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

01.04.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Сеч на крайпътна и дървесна растителност в района на с. Минерални бани.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че няма нарушение на ЗБР и ЗООС. Касае се за извършване на санитарна сеч с цел осигуряване на пътна безопасност.

2

01.04.2013г.

Сигналът е постъпил на тел.112 и на „зелен телефон”

Изхвърлени кланични отпадъци в р-на на х. „Боровица” в чашката на яз. Кърджали.

РИОСВ-Хасково

 

Предвид, че кланичните отпадъци не се третират по ЗУО, сигналът е препратен по компетентност до ОДБХ- Хасково.

3

02.04.2013г.

Сигналът е постъпил на тел.112 и на „зелен телефон”

Малък мишелов в безпомощно състояние в р-на на с. Козлец, обл. Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е със счупено крило и е изпратена за лечение в СЦДЖ- Хасково.

4

04.04.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Ранен щъркел в гр.Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е със счупено крило и е изпратена за лечение в СЦДЖ-

Хасково.

5

04.04.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърлени отпадъци край гр. Симеоновград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че се касае за земни маси получени при пътно- строителни дейности на пътното платно. Дадено е предписание  за отстраняването им на място посочено от кмета.

6

09.04.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване на атмосферния въздух  от ТЕЦ „Марица-3”- Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

7

15.04.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Бедстващ бял щъркел в с. Жълти бряг, общ. Стамболово.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ-Ст.Загора.

8

16.04.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърляне на отпадъци във вилна зона край Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. На нарушителя е дадено предписание на осн.чл.120 от ЗУО.

9

16.04.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Бедстващ прилеп в гр.Хасково с разкъсана ципа на едното крило.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Прилепът е изпратен за лечение в СЦДЖ-Ст.Загора.

10

16.04.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Бедстващ щъркел със счупено крило в района на зоопарка в Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

11

18.04.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Конфискувани от РУП-Харманли 11 бр. живи сухоземни шипоопашати костенурки.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Костенурките са пуснати в естествената им среда. Срещу нарушителя е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 278 от НК.

12

23.04.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Незаконен добив на инертни материали от р.Арда в р-на на ЗМ „Кован кая” в земл. на с.Г.поле, общ.Маджарово

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Препратен е по компетентност до БДУВИБР- Пловдив.

13

23.04.2013г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Намерена обикновена блатна костенурка в двора на фабрика в Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Костенурката е пусната в подходящо местообитание в покрайнините на града.

14

27.04.2013г.

 


 назад