РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Документи и формуляри

Образец № 1 съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ
Образец № 2 съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ

Декларация чл.2,чл.10 и чл.20,ал.8 от Наредба №7/ДВ бр.96/2003г./за консумацията и количеството вложени органични разтворители

Заявление по образец (Образец 1) съгласно чл.9г от ЗЧАВ

Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата (Образец 2) съгласно чл. 9г ЗЧАВ

Приложение 7 към чл. 8, ал. 3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

Приложение No 8 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации


 назад