РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Март 2013 г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

04.03.2013

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Самозапалили се въглища на работна площадка на ТЕЦ «Марица-3» АД- Димитровград

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерти от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

2

17.03.2013

Сигналът е постъпил на „зелен телефон” чрез тел.112

Изхвърлени животински кланични отпадъци в земл. на с. Александрово, обл. Хасково

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерти от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен  и е пренасочен служебно по компетентност до ОДБХ- Хасково.

3

28.03.2013

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Разкомплектоване на ИУМПС на площадка в с. Клокотница, обл. Хасково

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Извършена е незабавна проверка на място от експерти от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.


 назад