РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Годишен доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2020 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2019 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2018 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2017 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2016 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2015 година 

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2014 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2013 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2012 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2011 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2010 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2009 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2008) 2008 година

РИОСВ ХАСКОВО - Доклад за състоянието на околната среда в Хасковска и Кърджалийска области (2007) 2007 година

 

 


 назад