РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Доклади за проверки на комплексни разрешителни

2022г.

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ Марица -3 АД гр. Димитровград

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №281-Х1-И0-А0-2013г., издадено на ТЕЦ Марица -3 АД гр. Димитровград

2021г.

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение условията и сроковете в
Комплексно разрешително № 356-Н1-И0-А1/2020 г., издадено на Община Хасково

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на  Община Кърджали

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на  Яйцепром АД

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на  ТЕЦ МАРИЦА-3 АД

Доклад  за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 281-Н1-И0-А0/2013 г., издадено на ТЕЦ „Марица - 3”АД, гр. Димитровград

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на  Хармони 2012 ООД

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Община Харманли

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Горубсо - Кърджали АД

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Декса Агро ЕООД с.Кирково, площадка с.Багрянка

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Каменица АД гр. Хасково

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Хидролиа" АД - гр.София

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Неохим" АД - Димитровград

 

2020г.

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Горубсо - Кърджали" АД

Доклад за извършена проверка по документи по изпълнение на условията в КО №579-Н0/2019г. издадено на Хидролиа АД гр. София

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Хармони-2012" ЕООД, гр.София

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Галус" АД, гр.София, площадка гр.Хасково.

ДОКЛАД за извършена проверка по документи за изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, изд. на "Жюлиев" ЕООД, Ст.Загора, площадка с. Войводово

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Община Харманли

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Тец "Марица 3", Димитровград

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Тец "Марица 3", Димитровград

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Община Хасково

Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Каменица АД

2019г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ "Марица 3" АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ "Марица 3" АД, гр. Димитровград, Сгуроотвали "Горен Бюк" и "Гладушки Ливади"

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Неохим", гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Неохим", гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене"

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Яицепром" АД, гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Хармони-2012" ЕООД, гр.София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Горубсо - Кърджали" АД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Жюлив" АД - гр.Стара Загора, площадка с.Войводово

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Община Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Община Харманли - регионално депо

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Харманлийска керамика" АД, гр.Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Галус" АД, гр.София, площадка Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Каменица" АД, Пловдив

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "ДЕКСА АГРО" ЕООД с. Кирково, площадка с.Багрянка

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Ултрамекс" ЕООД - Пловдив

2018г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАДза извършена комплексна проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали...

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Неохим"АД- Димитровград.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ"Марица" 3 АД, сгуроотвали "Горен блок" и "Гладушки ливади", гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ"Марица" 3 АД, Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Горубсо - Кърджали", гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на "Хармони-2012" ЕООД, гр.София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Община Харманли - "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград и Стамболово"

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Каменица”АД, гр. Пловдив, площадка пивоварна Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Яйцепром”АД, гр. Кърджали, площадка гр. Момчилград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Община Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 375-Н1/2014г., издадено на “Харманлийска Керамика” АД, гр. Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 348-Н0-И0-А0-ТГ1/2010г., издадено на “Жюлив”ООД, гр. Стара Загора, площадка с. Войводово

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №226-Н1-И0-А1/2011г., издадено на “Галус”АД, гр. София, площадка гр. Хасково

 2017г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 8-Н1/2015г., издадено на “Неохим”АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 8-Н1/2015г., издадено на “Неохим”АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д За извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 365-Н0-И0-А0/2008г., издадено на Община Кърджали - “ Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене”

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А ДЗа извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 124-Н0-И1-А0/2014г., издадено на „Хармони-2012” ЕООД, гр. София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Д О К Л А Д За извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 409-Н0/2011г., издадено на „Горубсо – Кърджали”АД, гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №226-Н1-И0-А1/2011г., издадено на “Галус”АД, гр. София, площадка гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 41-Н1/2012г., издадено на ТЕЦ “Марица - 3” АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д За извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 281-Н1/2012 г., издадено на ТЕЦ“Марица 3“ АД, гр Димитровград, сгуроотвали “Горен бюк” и “Галдушки ливади”

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Община Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Д О К Л А Д За извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 285-Н1-И0–А1/2014г.., издадено на Община Харманли - “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград и Стамболово”

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д За извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 469-Н0-И0-А1/2015 г., издадено на “Каменица“АД, гр. Пловдив, площадка пивоварна Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад За извършена проверка на място на площадката за производство на биодизел на “Златна Тракия в несъстоятелност“АД, гр. Хасково за която има издадено Комплексно разрешително № 344-Н0-И0-А0/2008 г.

2016г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Община Кърджали “ Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене.”

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Каменица“АД, гр. Пловдив, площадка пивоварна Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Жюлив”ООД, гр. Стара Загора, площадка с. Войводово

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Неохим”АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на „Хармони-2012” ЕООД, гр. София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ“Марица - 3”АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ“Марица 3“АД, гр Димитровград, сгуроотвали “Горен бюк” и “Галдушки ливади”

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на „Горубсо – Кърджали”АД, гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Харманлийска Керамика” АД, гр. Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Община Харманли - “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград и Стамболово”

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на ЕТ“М. Жеков - Д”, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Община хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Галус”АД, гр. София, площадка гр. Хасково


Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Яйцепром”АД, гр. Кърджали, площадка гр. Момчилград

2015г:

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на „Горубсо – Кърджали”АД, гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ“Марица 3“АД, гр Димитровград, сгуроотвали “Горен бюк” и “Галдушки ливади”

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ“Марица - 3”АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Яйцепром”АД, гр. Кърджали, площадка гр. Момчилград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Неохим”АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Община Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Община Харманли- Регионално депо за неопасни отпадъци.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в комплексно разрешително N 365-Н0/2008г., издадено на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочане" 

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в комплексно разрешително N 274-Н0/2008г., издадено на ЕТ "М. Жеков - Д", гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в комплексно разрешително N 375-Н1/204г., издадено на "Харманлийска Керамика" АД гр.Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Каменица“АД, гр. Пловдив, площадка пивоварна Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Галус”АД, гр. София, площадка гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Жюлив”ООД, гр. Стара Загора, площадка с. Войводово

 2014г. 

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на „Неохим”АД, площадка Б, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително издадено на “Неохим”АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Яйцепром”АД, гр. Кърджали, площадка гр. Момчилград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Каменица“АД, гр. Пловдив, площадка пивоварна Хасково 

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ “Марица- 3”АД, гр. Димитровград 

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ“Марица 3“АД, гр Димитровград, сгуроотвали “Горен бюк” и “Галдушки ливади” 

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на „Горубсо– Кърджали”АД, гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на Агенция ”Пътна инфраструктура” гр. София, обект: Автомагистрала „Марица“, Лот 2 „Димитровград– Харманли“

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на Община Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително изд. на Община Харманли- “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Свиленград и Стамболово”

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на ЕТ“М.Жеков- Д”, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на “Харманлийска Керамика” АД, гр. Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад pа извършена на условията и проверка на място по изпълнението сроковете в Комплексно разрешително, издадено на „Неохим”АД, гр. Димитровград, площадка А

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на ТЕЦ“Марица - 3”АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №226-Н1-И0-А1/2011г.,издадено на “Галус”АД, гр. София, площадка гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително, издадено на община Димитровград за „ Депо за неопасни отпадъци за община Димитровград” в землището на с. Ябълково


 назад