РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2019 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Доклади от комплексни проверки

2019г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на "Кяшиф" EООД, гр.Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на "Джебел 96" ООД, гр.Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на Автосервиз Дуранов, гр.Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на “Кипс” ЕООД, гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на ГолдОйл ООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на “Елпром Харманли” АД, гр. Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на “Жанет Свиленград” ООД, гр. Свиленград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на „Сиги груп“ АД, гр.Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на ЕТ„Хиди-Хидает Сюлейман“, гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на "Маргос-2" ООД, гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАДза извършена комплексна проверка на ЕТ„Хиди-Хидает Сюлейман“, гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка  на „Сиги груп“ АД, гр.Харманли

2018г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на „Аркома Композит” ООД гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверка на ГПСОВ Димитровград, собственост на „ВиК” ООД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на „Родина-Хасково” АД гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверка на ЕТ “Борис Овчаров”, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Д О К Л А Д за извършена комплексна проверка на “Т - Уайнс” ЕООД, с. Коларово, общ. Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Д О К Л А Д за извършена комплексна проверка на „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД“ ЕАД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на ЕТ “Шенел – Шабан Шабан”, с. Прилепци, общ. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на ЕТ “Кольо Митев”, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Теклас- България" ЕАД- гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Докладза извършена комплексна проверка на Предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Термал Интернейшънъл” ООД гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад от извършена комплексна проверка на „ПолиграфЮг” АД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на завод за производство на хидравлични цилиндри и компоненти за тях, находящ се в гр. Джебел, обл. Кърджали, стопанисван от  „Кяшиф” ЕООД, гр. Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Кирково“ ООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на завод за производство на хидравлични цилиндри и компоненти за тях, находящ се в гр. Джебел, обл. Кърджали, стопанисван от  „Джебел 96 ” ООД, гр. Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на „Аркома Композит” ООД гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на млекопреработвателно предприятие, стопанисвано от "Пашов- Яр" ЕООД, гр. Джебел.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Мусан- Д" ООД- с.Вълкович, общ.Джебел, обл. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на Предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на "Симекс" ЕООД

 назад