РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 04.03.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Доклади от комплексни проверки

2020г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Горубсо Кърджали" АД

2019г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Язаки България" ЕООД,гр.Ямбол

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Кирково" ООД,с.Кирково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Колор боя" ЕООД, гр.Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Аутолектрик" ООД, гр.Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Арда Тур" ЕООД, гр.Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Варок Лайтинг Системс България" ЕООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Серта България" АД, гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Пролет" ЕООД гр.Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Родопи Меском" ООД, гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Маргос-2" ООД, гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Монита" ООД гр.Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Лотос" ООД гр.Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Милки Груп Био" ЕАД София

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Крумица" АД, гр.Крумовград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на "Тоска" ООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на "Т-Уайнс" ЕООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на "Т-Уайнс" ЕООД, изба Кастра Рубра

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на "ТЕКЛАС-БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на "Катражина Естейт" ЕООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на "Полмос" ЕООД, гр. Свиленград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на „Ве Ка Ес България“ ООД, гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Аркома Композит“ ООД гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на „Климатех“ АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на “Химтекс” ООД гр. Димитровград

 


 назад