РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 12.11.2019 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Доклади от комплексни проверки

2019г.

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на "Т-Уайнс" ЕООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на "Т-Уайнс" ЕООД, изба Кастра Рубра

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на "ТЕКЛАС-БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на "Катражина Естейт" ЕООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на "Полмос" ЕООД, гр. Свиленград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на „Ве Ка Ес България“ ООД, гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Аркома Композит“ ООД гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на „Климатех“ АД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на “Химтекс” ООД гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на  производствена база за грундове, бои и лакове на водна основа, стопанисвана от „Полихим груп“ ЕООД Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на „Монек юг“ АД гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка  на фабрика „Бентонит и зеолит“, находяща се в гр. Кърджали, стопанисвана от „Имерис минералс България“ АД Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на „Еликсир- Горски извор“ ЕООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на „Вулкан Цимент“ АД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на “Дерони” ООД, гр. Хасково

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД Доклад за извършена комплексна проверка на “Марвин” ООД, гр. Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД  Доклад за извършена комплексна проверка на „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС КРУМОВГРАД“ ЕАД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на "Кяшиф" EООД, гр.Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на "Джебел 96" ООД, гр.Джебел

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на Автосервиз Дуранов, гр.Димитровград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на “Кипс” ЕООД, гр. Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на ГолдОйл ООД

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на “Елпром Харманли” АД, гр. Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на “Жанет Свиленград” ООД, гр. Свиленград

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на „Сиги груп“ АД, гр.Харманли

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на ЕТ„Хиди-Хидает Сюлейман“, гр.Кърджали

Доклад за извършената комплексна проверка на «Лектра» ООД ДОКЛАД за извършена комплексна проверка на "Маргос-2" ООД, гр.Кърджали

 назад