РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец Април 2012 г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

26.03.2012

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Сеч на дървета край асфалтов път между с. Ябълково и Сталево, Общ. Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Сигналът е препратен по компетентност до Община Димитровград.

2

30.03.2012

Сигналът е постъпил на „зелен телефон” и тел. 112.

Неорганизирани емисии от прах на сгуроотвали, стопанисвани от ТЕЦ „Марица-3” АД- Димитровград

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Съставен е акт.

3

19.04.2012

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване на ПЗ Боаза и р. Банска

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ.  Дадено е предписании и предстои съставяне на акт.

4

19.04.2012

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Облаци от прах в с. Брод, общ. Димитровград от сгуроотвалите на ТЕЦ „Марица-3” АД- Димитровград

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

5.

24.04.2012

Сигналът е постъпил на „зелен телефон” чрез тел.112 и Оперативна централа «Пожарна»- Хасково.

Бедстваща птица, заплетена на дърво  на бул „Раковски” в Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.


 назад