РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Март 2012 г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

28.02.2012

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Събиране на ИУМПС в частен двор- с.Войводово.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание наличното ИУМПС да се предаде на лице притежаващо разрешение по чл. 37 от ЗУО за последващо третиране.

2

13.3.2012

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирано сметище в с. Клокотница

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено  е предписание за почистване на сметището.

3

19.03.2012

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирано сметище в местност „Кенана”.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено  е предписание за почистване на сметището.

4

17.03.2012

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

На ул. ”Байкал” в гр. Хасково изтича отпадна вода от кланица.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са 3 предписания.

5

23.03.2012

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изтичане на оцветена в лилаво вода в дерето в с. Мин. бани.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е проверка на място от експерт от РИОСВ, сигналът е основателен. Отстранен е източникът на замърсяване.


 назад