РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2011 г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

31.08.2011

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Земекопни машини изземват горен почвен слой в близост до ЗМ «Пропадналото блато»

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че в посочения район се извършва рекултивация на нарушени терени без да се засяга ЗМ. Дадено е предписание рекултивацията да се ограничи в 4-те края до граничната точка, съгл. изд. скица на проектния имот, за да не се засегни ЗМ.

2

09.09.2011

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Силен мирис от стопански двор в кв. Болярово, Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

3

12.09.11

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Наличие на голямо количество умрели гълъби в коритото на река Хасковска в р-на на кооп. пазар.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерти от РИОСВ, Рег. лаборатолия и Обл. дирекция по безопасност на храните и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби, изпратени са две птици в Централна референтна лаборатория, дадени са 2 предписания на Община Хасково, да се почисти коритото на р. Хасковска под покритите мостове в района на кооп. пазар и да се съберат труповете на умрелите гълъби и  се предадат за обезвреждане в екарисаж.

4

26.09.2011

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърляне на отпадъци до язовир Клокотница.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е проверка на място от експерт от РИОСВ и не е установено изхвърляне на отпадъци, а изземване на глина. На нарушителя е дадено предписание за подравняване на района.


 назад