РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Юни 2011 г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

07.06.2011

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърляне на отпадъчни води в микроязовир под ТЕЦ Хасково от фирма „Ерато”.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

2

07.06.2011

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Наличие на умляла риба в река Кисибирска до с. Тихомир, общ. Кирково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взета е водна проба. Не е установен извършителят.

3

13.06.2011

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Запрашаване от сгуроотвалите на ТЕЦ „Марица-3” над с. Брод.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание на ТЕЦ”Марица-3”АД за отстраняване на констатираните дефекти на оросителната система и монтиране на допълнителни оросителни устройства.

4

14.06.2011

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване на имот в  м-ст. ”Кенана” с отпадни води.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е проверка на място от експерт от РИОСВ, сигналът е основателен и е пренасочен към Община Хасково.

 

 


 назад