РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Май 2011 г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

12.05.2011

Сигналът е постъпил на „Зелен телефон”

Река Банска- тече мръсна вода с лоша миризма, наличие на умряла риба.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Взети са водни проби. Не е установен нарушителят.

2

16.05..2011

Сигналът е постъпил на „Зелен телефон”

Запрашаване в землището на с. Брод, общ. Димитровград от сгуроотвалите на ТЕЦ „Марица-3” АД.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Съставен е акт за извършено нарушение и е издадено наказателно постановление


 назад