РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец Април 2011 г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

08.04.2011 г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон” и тел. 112

Запрашаване от сгуроотвалите на ТЕЦ „Марица-3” над селата Брод и Злато поле.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание да се предприемат незабавни мерки за възстановяване захранването на оросителната инсталация с вода и да започне оросяване на участъците, които са източник на неорганизирани емисии на прах.

2

12.04.2011 г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Остър мирис и тъмни облаци дим от ОЦК.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

3

18.04.2011 г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Незаконен пункт за вторични суровини в гр. Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.


 назад