РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-Хасково за месец декември 2010 г.

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

16.11.2010

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изгаряне на отпадъци от ЕТ в промишлена зона Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е проверка на място от експерт от РИОСВ и констатирано, че сигналът е неоснователен.

2

29.11.2010

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване                     ЗМ от ракиен казан в с. Злато поле.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна съвместна проверка на място и е констатирано, че синалът е основателен. Дадено е предписание и е съставен акт.

3

03.12.2010

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване на атмосферния въздух от леарна в Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ. Направено е предписание за подаване на заявление и необходимите документив БД- Пловдив и за получаване на разрешително за водоползване от собствен водоизточник.

4

09.12.2010

Сигналът е постъпил на  „Зелен телефон”

Нерегламентирано сметище в с. Малево

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ. Към момента не може да се установи замърсяване, предстои повторна проверка на място.


 назад