РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец септември 2010 година

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

09.09.2010

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Изхвърляне на отпадъчни води в р. Марица от краварник до гр. Свиленград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е констатирана липса на разрашетиелни за водоползване и за заустване. Направени са съответните предписания.

2

10.09.2010

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Спиране на проводимостта на р. Олудере до с. Манастир.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна съвместна проверка на място от експерти от РИОСВ, ИАРА и Басейнова дирекция. Синалът е основателен, но не е установен нарушителят. Предприето е от ИАРА незабавно премахване на заграждението.

3

14.09.2010

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирано изгаряне на отпадъци и замърсяване на атмосферния въздух в индустриална зона гр. Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ. Изгарянето е прекратено.

 

         


 назад