РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец май 2010 година

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” В РИОСВ-ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ май 2010 ГОДИНА

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

19.05.2010г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентиран добив на инертни материали в района на с.Татарево, община Мин.бани.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

2

21.05.2010г. в 9:00ч.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване на въздуха на гр.Кърджали

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че има високи моментни стойности на SO2 , които са под ПС за СЧН на SO2.

3

21.05.2010г. в 10:00ч.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Замърсяване на въздуха на гр.Кърджали

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че има високи моментни стойности на SO2 , които са под ПС за СЧН на SO2.

4

25.05.2010г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Наличие на умряла риба в р.Марица

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и са взети проби за анализ на водата.

 


 назад