РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ-ХАСКОВО за месец март 2010 година

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

19.03.2010г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Сеч на дъбови дървета в района на гнездо на световнозастрашен вид царски орел /Aquila heliaca/- землище с.Васково, община Любимец

РИОСВ-Хасково, Община Любимец

Извършена е проверка на място от експет от РИОСВ и специалисти от общинска администрация – Любимец.

Сигналът е основателен. Фирма „ХБЗП” ЕАД – Пловдив е собственик на имота. Извършва сеч и изнася дървесината извън района на гнездото. С тази дейност се пречи на птиците да излюпят малките си. Дадено е предписание на  „ХБЗП” ЕАД да преустановят сечта и изнасяне на дървесина до 01.06.2010г.


 назад