РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 27.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Ноември 2021г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

 1

28.10.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирано боядисване на открито в обект в с. Среднево, общ. Черноочене.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

2

01.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Черен прах от ТЕЦ „Марица- 3“- гр. Димитровград

РИОСВ-Хасково

 

Извършени  са 2 проверки на място от експерти от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание.

 3

03.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Крава, убита вероятно от мечка в земл. на с.Припек, общ.Джебел

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен по отношение нападение от мечка. Констатираните белези доказват, че нападението е извършено от вълк.

4

04.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентиран добив на инертни материали от р. Върбица.

БД ИБР-Пловдив

Сигналът е изпратен по компетентност до БД ИБР- гр. Пловдив.

 5

08.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Отпадъци на паркинга преди с. Клокотница, общ. Хасково.

РИОСВ Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

 6

08.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

От мост по пътя за Тополовград изхвърлят отпадъци.

Община Тополовград

Сигналът е изпратен по компетентност до Община Тополовгград.

 7

09.11.2021г.

 

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Прах в Димитровград от ТЕЦ „Марица- 3“.

РИОСВ Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен. Данните от АИС „Раковски“- Димитровград показват спазване на нормите за ФПЧ 10.

 8

11.11.2021г.

 

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Прах и задушлива пепел в Димитровград от ТЕЦ „Марица- 3“.

РИОСВ Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен. Данните от АИС „Раковски“- Димитровград показват спазване на нормите за ФПЧ 10.

 9

12.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Задушлив, черен пушек от ТЕЦ „Марица- 3“.

РИОСВ Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен. Данните от АИС „Раковски“- Димитровград показват спазване на нормите за ФПЧ 10. Сигналоподателят е посочил грешен номер и не е осъществена обратна връзка.

 10

12.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Нерегламентирано депониране на отпадъци на старото сметище в Симеоновград.

РИОСВ Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са 2 предписания.

 11

12.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В Хасково, на ул. "Розова долина"- миризма на изгорели кабели.

РИОСВ Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

 12

15.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон” чрез тел.112.

Мазни петна в р. Марица от изтекла нафта от аварирал камион.

БД ИБР- Пловдив

Сигналът е препратен по компетентност до БД ИБР- Пловдив.

 13

15.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В дърводелско предприятие в източната зона на гр. Кърджали горят дървесина и отпадъци.

РИОСВ Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадени са 2 предписания.

 14

16.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Силна неприятна миризма в гр.Димитровград.

РИОСВ Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

15

23.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Добив на инетртни материали с багери от коритото на р. Върбица в земл. На с Глухар, общ. Кърджали.

БД ИБР- Пловдив

Сигналът е препратен по компетентност до БД ИБР- Пловдив

16

24.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Бедстващ щъркел между селата Г.Белево и Зл.поле.

РИОСВ Хасково

Установено е, че сигналът е неоснователен.

 17

26.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Прах и задушлива пепел в Димитровград.

РИОСВ Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен. Данните от АИС „Раковски“- Димитровград показват спазване на нормите за ФПЧ 10.

 18

26.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Прах и задушлива пепел в Димитровград.

РИОСВ Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен. Данните от АИС „Раковски“- Димитровград показват спазване на нормите за ФПЧ 10.

 19

26.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Твърди, черни частици във въздуха на Димитровград. Превишение на серен диоксид.

РИОСВ Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен по отношение превишение на серен диоксид. Видими черни частици в атмосферния въздух не са констатирани.

20

26.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Черна пепел и прах от ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград.

РИОСВ Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен. Данните от АИС „Раковски“- Димитровград показват спазване на нормите за ФПЧ 10.

 21

30.11.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Щъркел вероятно със счупено крило в с. Зл. Поле.

РИОСВ Хасково

Установено е, че сигналът е неоснователен.

 


 назад