РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Октомври 2021г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

23.09.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Остра миризма от ракиен казан с. Брод, общ. Димитровград.

РИОСВ-Хасково

БД ИБР-Пловдив

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Препратен е по компетентност до БД ИБР и Община Димитровград.

2

01.10.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Състезания  с мотори в защитени зони  в територията на общ. Маджарово.

РИОСВ-Хасково

РДГ-Кърджали РУ МВР-Харманли

ТП ДГС-Маджарово Община Маджарово

 

Сигналът е основателен и епрепратен по компетентност до РДГ- Кърджали, РУ МВР- Харманли, ТП ДГС- Маджарово и Кмета на Община Маджарово

3

01.10.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В м-ст. "Студената вода" в земл на с. Соколите, общ. Черноочене, обл. Кърджали са нападнати от мечка 2 крави майка с теле и юница.

РИОСВ-Хасково

 

Сигналът е основателен. Изпратено е писмо до МОСВ за изпращане на обезщетение на собственика на добитъка.

4

05.10.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В с. Долно Сираково отпадните води  от кравеферма се отвеждат в реката, изхвърлени ИУГ на улица.

РИОСВ-Хасково

ОДБХ- Хасково

Община Минерални бани

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Препратен е по компетентност до ОДБХ- Хасково и до Общ. Минерални бани.

5

05.10.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Млад екземпляр от вида бързолет в безпомощно състояние в гр.Момчилград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

6

06.10.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Намерена птица козодой в безпомощно състояние в гр.Хасково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

7

13.10.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Миризма на разложено на ул. „Емилян Станев“  в Димитровград.

РИОСВ-Хасково

Общ. Димитровград

 

Сигналът е препратен по компетентност до Общ. Димитровград. След извършена проверка е установено, че е неостователен.

8

14.10.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Ранен щъркел в с. Долно черковище, общ. Стамболово.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена за лечение в СЦДЖ- Ст.Загора.

9

22.10.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

На стадиона в с. Бодрово, общ. Димитровград изсипват строителни отпадъци.

 

РИОСВ-Хасково

Община Димитровград

Сигналът е препратен по компетентност до Община Димитровград.

10

25.10.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В парк „П. Пенев“ в гр.Димитровград мирише на сяра.

РИОСВ-Хасково

 

Сигналът е неоснователен.

11

25.10.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В района на с. Балабаново, общ. Момчилград е открит мъртъв белоглав лешояд.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Трупът на птицата е изпратен в СЦДЖ- Ст.Загора за аутопсия.

 


 назад