РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 29.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Приети сигнали по „Зеления телефон” в РИОСВ- ХАСКОВО за месец Септември 2021г.

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

02.09.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Битови отпадъци в дере, с. Тихомир, О Кирково.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Дадено е предписание.

2

10.09.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Завърнал се щъркел в с. Голямо Асеново, общ. Димитровград. Птицата не излита от гнездото.

РИОСВ-Хасково

 

След разговор по телефона със сигналоподателя от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен. Птицата е отлетяла.

3

13.09.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Бяла чапла в безпомощно състояние в гр. Свиленград.

РИОСВ-Хасково

 

Извършена е проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че птицата е мъртва. Оставена е на място съгл. ЗБР.

4

14.09.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

В кв. Република гр. Хасконо не се чистят отпадъци.

РИОСВ-Хасково

Сигналът е изпратен по компетентност до
Община Хасково.

5

16.09.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Бедстващ вид по ЗБР- бързолет в гр. Димитровград.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че птицата е в добро състояние и е пусната да лети.

6

17.09.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Белоглав лешояд в безпомощно състояние.

РИОСВ-Хасково

Сигналът е изпратен по компетентност до РУ МВР Крумовград и БДЗП.

 

7

20.09.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Млада птица (малък воден бик) в безпомощно състояние.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е основателен. Птицата е изпратена в СЦДЖ в Ст.Загора.

8

23.09.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Сеч на акции в с. Брод, общ. Димитровград.

РИОСВ-Хасково

 

След извършена документална проверка е установена, че  сечта е планова, съгласно нармативните изисквания на ЗГ. Сигналът е неоснователен.

9

23.09.2021г.

Сигналът е постъпил на „зелен телефон”

Миризми и черен дим от ракиен казан в с. Злато поле, общ. Димитровград.

РИОСВ-Хасково

Извършена е незабавна проверка на място от експерт от РИОСВ и е установено, че сигналът е неоснователен.

 


 назад